Thursday, October 10, 2013

Ber Months Na!

Tayong mga Pinoy, big deal lagi sa atin ang Pasko, tayo na yata ang nasyon na nagse-celebrate ng pinakamahabang Pasko, isama mo pa ang haba ng preparasyon natin, saan ka pa?  Dito sa atin, kapag dumating ang buwan ng Setyembre, kalimitan mo nang maririnig ang salitang "Ber months na!", which equates to "Malapit na ang Pasko!"  At kapag Ber months na, bukod sa mas mahaba na ang gabi at iba na ang simoy ng hangin, nagsisimula ng sumulpot ang mga pagkaing may trademark ng kapaskuhan tulad na lang ng nakikita nyong larawan sa ibaba - ang hindi natin pagsasawaang mga Pinoy na Puto Taktak.

Kain na!
No comments:

Post a Comment

You know I love you right, so do your part, show mama some lovin'...